Prof. dr. Aldo Scafoglieri

FSV Fysiek Congres; Back to the Future / Prof. dr. Aldo Scafoglieri

Prof. dr. Aldo Scafoglieri

Relatie tussen de thoracale wervelzuil en andere regio’s: anatomie, biomechanica of neurofysiologie?

ABOUT

Professor and member of Experimental Anatomy Research group and Frailty in Aging Research group of the Vrije Universiteit Brussel. Director of the Master-after-Master, Postgraduate and International Master courses in Manual Therapy.
International chairs in Anatomy (2013/2017/2020) Body composition expert with an extensive international research network.

samenvatting

Manuele behandelingen van de thorax regio  lijken gunstige effecten te kunnen hebben op perifere gewrichten (bijv. schouder, knie). De mechanismen die ten grondslag liggen aan deze gunstige effecten moeten nog worden opgehelderd. Hier presenteren we bevindingen van recent werk gericht op het vergroten van het begrip van neurofysiologische reacties op spinale manipulatie, met de nadruk op niet-specifieke placebo-reacties. Een meta-analyse en een experimenteel onderzoek tonen beide aan dat een enkele therapie sessie manuele therapie in de vorm van eenmanipulatie van decervico thoracaleen/of thoracolumbale overgang hetzelfde effect hebben op de schouderfunctie als schijn manipulatie op korte en middellange termijn. Een derde studie toont aan dat meerdere sessies manuele therapie met thoracolumbale manipulatie gunstigere effecten hebben op de functionaliteit van de knie in vergelijking met een therapeutisch oefenprotocol. Aangezien manuele therapie-interventies waarschijnlijk worden beïnvloed door externe factoren, wordt gesuggereerd dat de effecten van de therapie afhankelijk zijn  van de patiënt, de zorgverlener en de omgeving. De therapeut is zich bewust van de mogelijke placebo-effecten die aan een bepaalde behandeling zijn gekoppeld.

SESSION

13 mei