Prof. dr. Rob de Bie

Prof. dr. Rob de Bie

" Vroeger was alles beter.... "

ABOUT

Rob studeerde fysiotherapie (afgestudeerd 1987, Deventer), bewegingswetenschappen (afgestudeerd in 1991, Universiteit Maastricht) en epidemiologie (ingeschreven in 1992), promoveerde in 1998 en was universitair hoofddocent klinische epidemiologie in Maastricht university, Nederland vanaf 1999 – 2003 Hij bekleedt de leerstoel fysiotherapie-onderzoek sinds 2003. Hij doceert Klinische Epidemiologie en Evidence Based Medicine aan studenten van de universiteit en bij internationale cursussen en universiteiten.

Zijn onderzoek richt zich op ziekten van het bewegingsapparaat en zijn comorbiditeit, vooral bij revalidatie. Hij heeft verschillende onderzoek prijzen gewonnen.

Rob de Bie is momenteel onderzoeksleider van de onderzoekslijn Functioneren, Participatie & Revalidatie van de onderzoekschool Caphri. Op het gebied van onderwijs is hij voorzitter van de FHML-werkgroep academisch onderwijs geneeskunde en voert diverse uitvoerende en coördinerende taken in het FHML-onderwijs.

Samenvatting

Vanuit een historische aanvliegroute neemt hij u mee op een reis door het wetenschappelijkelandschap van de fysiotherapie door de jaren heen. Een bewogen geschiedenis gekenmerkt door enthousiasme, nihilisme, daadkracht, bezuinigingen, verwetenschappelijkingen goeroe denken, kortom “never a dull moment”. In de afgelopen 40 jaar hebben we tal van fysiotherapiewetenschappers opgeleid, hoogleraren en lectoren benoemd en onderzoek verricht om de fysiotherapie te onderbouwen, uit te dragen en te valideren. De vraag is nu-of we na ruim 40 jaar verwetenschappelijking van de fysiotherapie op onze lauweren kunnen gaan rusten of dat onderzoek nooit ophoudt. En belangrijker, wat levert het op. Heeft al dat onderzoek daadwerkelijk impact gehad op onze patiëntenzorg, de kwaliteit van de geleverde fysiotherapie en de kwaliteit van leven van onze patiënten. Leveren we door al dat onderzoek inderdaad betere en doelmatiger zorg. Het aantal door de fysiotherapie gepubliceerdeartikelen is helaas groter dan de toepassing vande kennis uit die artikelen. Er lijkt nog steeds een discrepantie te bestaan tussen wetenschap en praktijk, en met vlagen neemt de afstand zelfs toe. In een kritisch overzicht probeert hij u mee te nemen in de wondere wereld van defysiotherapiewetenschap, te laten zien wat goed en fout is gegaan en vooral ook een mogelijke toekomst te schetsen hoe verder te gaan met dit vakgebied.